Category: Ongoing News!

INTERMACH FORUM 2019

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในงาน INTERMACH 2019 หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิต ด้วย AI Technology” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลและเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน นำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทันสมัยล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำของโลก ครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์และการเกษตร ที่ ไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562เวลา 9.00 น. สถานที่: วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯLocation : https://goo.gl/maps/WQULztTvqmK2 http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2562_1_news1_670_2019_03_28-11-03-46_295a4.pdf

TCAS 2562

TCAS_Portfolio http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2562_1_news1_571_2019_01_10-07-51-54_f0e12.pdf?fbclid=IwAR34sAJEOOBOZEkMOw1tJwVy1S5aV65jTSYF3E89owStJFDPTA0YRpIQEwA