Category: Ongoing News!

ประกาศรับสมัครผู้จบ ปวส. เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตในสาขา วิศวกรรมระบบการผลิต (อาชีวะพรีเมียม) ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครผู้จบ ปวส. เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตในสาขา วิศวกรรมระบบการผลิต (อาชีวะพรีเมียม) ปีการศึกษา 2562ตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม 2562 สมัครได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/register.php

งานสัมมนาแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้กรอบ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้กรอบ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น.ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน ถนนรัชดารัชดา กรุงเทพฯ สัมมนาฟรี รับจำนวนจำกัด 80 คน

TCAS 2562

TCAS_Portfolio http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2562_1_news1_571_2019_01_10-07-51-54_f0e12.pdf?fbclid=IwAR34sAJEOOBOZEkMOw1tJwVy1S5aV65jTSYF3E89owStJFDPTA0YRpIQEwA