ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562เวลา 9.00 น. สถานที่: วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯLocation : https://goo.gl/maps/WQULztTvqmK2 http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2562_1_news1_670_2019_03_28-11-03-46_295a4.pdf

INTERMACH FORUM 2019

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในงาน INTERMACH 2019 หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิต ด้วย AI Technology” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลและเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน นำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทันสมัยล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำของโลก ครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์และการเกษตร ที่ ไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562

สมัครอบรม หลักสูตร AI and Deep learning for Education

สมัครอบรม หลักสูตร AI and Deep learning for Education

สมัครอบรม หลักสูตร AI and Deep learning for Education (รับจำนวนไม่เกิน 20 คน) https://docs.google.com/forms/d/1JnyRv2tENBbIzhmvuj9V6Lh6jOvAedoRHyZWq-ckEBI/edit วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13:00 – 16:00...

ประกาศรับสมัครผู้จบ ปวส. เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตในสาขา วิศวกรรมระบบการผลิต (อาชีวะพรีเมียม) ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครผู้จบ ปวส. เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตในสาขา วิศวกรรมระบบการผลิต (อาชีวะพรีเมียม) ปีการศึกษา 2562ตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม 2562 สมัครได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/register.php

งานสัมมนาแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้กรอบ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้กรอบ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น.ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน ถนนรัชดารัชดา กรุงเทพฯ สัมมนาฟรี รับจำนวนจำกัด 80 คน