พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

จัดงานพิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ

ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 16:00 – 18:00 น.

ณ บริเวณโถงชั้น 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

🧡พร้อมรับชมภาพยนต์สั้น “รักเธอไง พระจอมเกล้าลาดกระบัง” -KMITL STORY 2022🧡

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
จัดงานพิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
.
วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 16:00 – 18:00 น.
ณ บริเวณโถงชั้น 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
.
🧡พร้อมรับชมภาพยนต์สั้น “รักเธอไง พระจอมเกล้าลาดกระบัง” -KMITL STORY 2022🧡