Daily Archive: September 5, 2022

พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง จัดงานพิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 16:00 – 18:00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง พร้อมรับชมภาพยนต์สั้น “รักเธอไง พระจอมเกล้าลาดกระบัง” -KMITL STORY 2022