รับสมัครทุนช่วยเหลือสถานการณ์ COVID-19 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

Link สมัคร—> https://forms.gle/h2UCbvsGicRLyp1y8

รับสมัคร—> ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม —> https://drive.google.com/drive/folders/1ZUVNm4PUkPFglhJsb8SHqZHEncvpKzSJ?usp=sharing